Bonje in de Biesbosch

Na hun avonturen op Tiengemeten en in Dordrecht trekken Luuk en Tim, gezworen vrienden uit groep 7, er in de voorjaarsvakantie met een motorbootje op uit in de Brabantse Biesbosch. Tijdens hun omzwervingen ontdekken ze al snel dat er in het ruige natuurgebied raadselachtige dingen gebeuren. Na een achtervolging door de stad komen ze achter de bedoelingen van een oude, verbitterde man. Slim als ze zijn, weten Luuk en Tim ook dit verhaal weer tot een goed einde te brengen . . . 

'Het is een spannend boek, je wordt echt meegenomen in de avonturen van Luuk en Tim. Als je eenmaal bent begonnen met lezen, wil je zo snel mogelijk weten hoe het afloopt. Ik vond het heel leuk om dingen uit de vorige boeken te herkennen. En om hun kattenkwaad moest ik erg lachen!' (Joep Peels, 11 jaar, Zwijndrecht)

  

'Ik heb dit jongensboek met plezier gelezen. Het geeft een herkenbaar beeld van de Brabantse Biesbosch. De Spieringsluis, Kop van ’t Land, de Palingsloot, de Bevert: het komt allemaal voorbij. Het is ook voor volwassenen een heel leuk boek: een fraaie en leerzame schets van het natuurgebied, waar ik dagelijks werkzaam ben!' (Jacques van der Neut, Boswachter Staatsbosbeheer in de Biesbosch)

 

'Bonje in de Biesbosch is een feest van herkenning voor liefhebbers van de Biesbosch en de Dordtse binnenstad. De belevenissen van de twee jongens in de kronkelige kreken zijn geschreven voor kinderen, maar ook volwassenen zullen ze graag lezen. En wat betekenen mysterieuze namen als polder De Dood en polder Moordplaat? Wie het boek heeft gelezen, kan haast niet wachten op het volgende avontuur van Luuk en Tim!' (Jaap Bouman, publicist, Dordrecht)

 

Verkoopinformatie:

Bonje in de Biesbosch is op diverse locaties voor €  9,95 te koop. Zie de pagina "Verkoopadressen".


Geïnteresseerden buiten de regio kunnen het boek bestellen door hun naam en telefoonnummer door te geven via de contactpagina. Kosten bedragen € 12,95 voor het boek inclusief porto en verpakking.

 

De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een groot natuurgebied ten zuid-oosten van Dordrecht. Het is een zoetwatergetijdengebied met kreken en wilgenvloedbossen. Brede wateren, smalle kreken, eilan-den, polders en zand- en slikplaten bepalen het landschap.    De Biesbosch ligt tussen de rivieren de Boven-Merwede en de Amer. De Nieuwe Merwede doorkruist het gebied. Het grootste deel is de Brabantse Biesbosch, ten zuidoosten van de Nieuwe Merwede. De Biesbosch is ontstaan door de Sint-Elisabethsvloed: een watersnoodramp die in 1421 plaatsvond. Dijken braken door en het hele gebied stroomde over. In de eeuwen daarna ontstond geleidelijk aan het landschap, zoals het nu is, mede door wat mensen eeuwenlang met het landschap deden: biezen en riet snijden, wilgen hakken.  Sinds 1994 is de Biesbosch een Nationaal Park. Daardoor is het een beschermd natuurgebied geworden. Er komen allerlei dieren voor, waaronder zo’n 600 reeën, vossen en meer dan 250 bevers.  Tienduizenden vogels overwinteren elk jaar in de Biesbosch: grutto’s, smienten, zilverreigers, blauwe reigers, wintertalingen, pijlstaar-ten en allerlei soorten eenden. Er komen allerlei bosvogels voor, zoals roodborstjes, spechten en zwartkoppen. In het gras van de polders tref je kieviten en heel veel ganzen aan. In de Biesbosch broeden zeldzame vogels als de ijsvogel en de blauwborst. Ook komen er verschillende roofvogels voor, zoals buizerds, haviken, slechtvalken, sperwers en sinds enkele jaren zeearenden. Sinds kort broedt er zelfs een paar zeearenden in de Biesbosch. 

 

© René Kerkhoven 2012

Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie in zijn geheel of gedeelten, in welke vorm dan ook.